Fanfare Victoria Rimburg

Evenementen

Repetitie Victoriaantjes
20 januari 10:00 - 10:45
Repetitie Korps
20 januari 10:45 - 13:00
Repetitie Korps
24 januari 19:45 - 22:00
Familiedag Fanfare
26 januari 11:00 - 23:00
Repetitie Victoriaantjes
03 februari 10:00 - 10:45
Repetitie Korps
03 februari 10:45 - 13:00
Repetitie Korps
07 februari 19:45 - 22:00
Repetitie Victoriaantjes
17 februari 10:00 - 10:45
Repetitie Korps
17 februari 10:45 - 13:00

Organisatie

 

In de loop der jaren hebben verschillende maatschappelijke en culturele veranderingen plaatsgevonden, die van invloed zijn geweest op de plaats en de functie van muziekverenigingen in de huidige samenleving.

Zo ook voor Fanfare Victoria en de gemeenschap Rimburg. Een paar voorbeelden: vergrijzing binnen het korps, een 24-uurs economie, terugloop ledenaantal vanuit het dorp en het ontbreken van een voldoende aantal leerlingen.

Toch wil Victoria haar doelstellingen blijven verwezenlijken. Muziek maken op een voor iedere muzikant haalbaar peil. Wij zijn ons hiervan terdege bewust.

Dat kan alleen met een goed functionerende organisatie.