Fanfare Victoria Rimburg

Evenementen

Repetitie Victoriaantjes
24 maart 10:00 - 10:45
Extra repetitie
28 maart 19:45 - 22:00
Lente concert
31 maart 14:00 - 20:00
Repetitie Korps
04 april 19:45 - 22:00
Repetitie Victoriaantjes
14 april 10:00 - 10:45
Ledenvergadering
14 april 10:45 - 12:15
Repetitie Korps
14 april 10:45 - 13:00
Repetitie Korps
18 april 19:45 - 22:00

 

In de loop der jaren hebben verschillende maatschappelijke en culturele veranderingen plaatsgevonden, die van invloed zijn geweest op de plaats en de functie van muziekverenigingen in de huidige samenleving.

Zo ook voor Fanfare Victoria en de gemeenschap Rimburg. Een paar voorbeelden: vergrijzing binnen het korps, een 24-uurs economie, terugloop ledenaantal vanuit het dorp en het ontbreken van een voldoende aantal leerlingen.

Toch wil Victoria haar doelstellingen blijven verwezenlijken. Muziek maken op een voor iedere muzikant haalbaar peil. Wij zijn ons hiervan terdege bewust.

Dat kan alleen met een goed functionerende organisatie.