Fanfare Victoria Rimburg

Evenementen

Generale repetitie kerstconcert
20 december 19:00 - 20:30
Kerstconcert 'Christmas around the world'
23 december 16:00 - 20:00
Kerstmis
26 december 10:00 - 11:00
Repetitie Victoriaantjes
06 januari 10:00 - 10:45
Repetitie korps
06 januari 10:45 - 13:00
Repetitie
10 januari 19:45 - 22:00

Organisatie

 

In de loop der jaren hebben verschillende maatschappelijke en culturele veranderingen plaatsgevonden, die van invloed zijn geweest op de plaats en de functie van muziekverenigingen in de huidige samenleving.

Zo ook voor Fanfare Victoria en de gemeenschap Rimburg. Een paar voorbeelden: vergrijzing binnen het korps, een 24-uurs economie, terugloop ledenaantal vanuit het dorp en het ontbreken van een voldoende aantal leerlingen.

Toch wil Victoria haar doelstellingen blijven verwezenlijken. Muziek maken op een voor iedere muzikant haalbaar peil. Wij zijn ons hiervan terdege bewust.

Dat kan alleen met een goed functionerende organisatie.