Fanfare Victoria Rimburg

Evenementen

Repetitie Victoriaantjes
21 oktober 10:00 - 10:45
Repetitie
21 oktober 10:45 - 13:00
Repetitie Victoriaantjes
28 oktober 10:00 - 10:45
Repetitie korps
28 oktober 10:45 - 13:00
Repetitie
01 november 19:45 - 22:00
Repetitie Victoriaantjes
11 november 10:00 - 10:45
Repetitie korps
11 november 10:45 - 13:00

Organisatie

 

In de loop der jaren hebben verschillende maatschappelijke en culturele veranderingen plaatsgevonden, die van invloed zijn geweest op de plaats en de functie van muziekverenigingen in de huidige samenleving.

Zo ook voor Fanfare Victoria en de gemeenschap Rimburg. Een paar voorbeelden: vergrijzing binnen het korps, een 24-uurs economie, terugloop ledenaantal vanuit het dorp en het ontbreken van een voldoende aantal leerlingen.

Toch wil Victoria haar doelstellingen blijven verwezenlijken. Muziek maken op een voor iedere muzikant haalbaar peil. Wij zijn ons hiervan terdege bewust.

Dat kan alleen met een goed functionerende organisatie.